Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Δήμος Πύδνας – Κολινδρού – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
44/44 100,00 %

Υποψήφιος:
MΑΝΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 57,60 8
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 42,40 10

Share this post