το Θεατρικό Αναλόγιο «Πέτρος ο Πελοποννήσιος, ο μέγας μουσικοδιδάσκαλος» που παρουσιάστηκε στα ”Φώτια 2020”