Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Μαζί μπορούμε …

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 18.30-20.30 Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας (1ος όροφος)«Ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σύνδεση με την αγορά εργασίας»

«Ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σύνδεση με την αγορά εργασίας»
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 18.30-20.30
Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας (1ος όροφος)
Συνδιοργανώνουν:
Το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας- Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου «Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
Επιμελητήριο Πιερίας
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Κατερίνης
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κατερίνης
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Πιερίας

Πρόγραμμα
18.30-18.45 Προσέλευση-Χαιρετισμοί
18.45-19.15 Δημήτριος Γαϊτάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ): «Δημιουργώντας τη Σταδιοδρομία μας. Σύγχρονες προκλήσεις και αναγκαία χαρακτηριστικά. Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ»
19.15-19.45 Βάϊος Νταφούλης, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Αυτογνωσία και αυτοεπίγνωση ως παράγοντες στις επιλογές ζωής ενός/μιας εφήβου»
19.45-20.00 Αργυρώ Ανθοπούλου, Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας: «Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων από τους μαθητές/τριες και την οικογένεια και ποιοτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
20.00-20.30 Συζήτηση: Συντονίζει ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αθανάσιος Χαρίσης
Η Εσπερίδα διοργανώνεται, μετά από αιτήματα Συλλόγων Γονέων στα πλαίσια της Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σ.Ε.Ε. υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, σε σχέση με στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης: «Ποιοτική εκπαίδευση» και «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη».
Στόχος είναι η ενημέρωση κυρίως των γονέων αλλά και εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (με τη συνοδεία των γονέων τους) για τις νέες προοπτικές και τις αναδυόμενες προκλήσεις σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στη χώρα μας αλλά και για τις δυσκολίες που προκύπτουν από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ώστε να υποστηριχτούν οι μαθητές/τριες στις επιλογές τους τόσο στον επαγγελματικό προσανατολισμό όσο και στον γενικότερο προσανατολισμό στη ζωή τους με υγιή στάση απέναντι στις δεξιότητες και ικανότητές τους.
Η δράση αφορά τα σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία Α. Χαρίση.
Οργανωτική Επιτροπή
Αθανάσιος Χαρίσης, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας
Θεόδωρος Σιαμάγκας, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
Μελίνα Κορομήλη, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Κατερίνης
Αστέριος Φάλλιας, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης
Δημήτριος Σκαμπαρδώνης, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης
Μαρία Σατραζέμη, Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κατερίνης

Share this post