Η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων υφίσταται ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με συγκεκριμένο κύριο ΚΑΔ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με την ΥΑ Α1053/ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β/949/2020 και την αριθμ. 10/18200/13-03-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών  παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων στον Δήμο Κατερίνης , που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον παρακάτω πίνακα. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

     Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

    Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

  Εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Οι Δημότες που ΔΕΝ υπάγονται στην παραπάνω απόφαση   πρέπει να καταθέτουν τις οφειλές τους στο λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 09 0140 8400 8400 0200 2010 871 της Τράπεζας ALPHA. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εκ των προτέρων επικοινωνία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Πληροφορίες – διευκρινίσεις στο ισόγειο του Δημαρχείου Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2351 3 50428 & 429.

Ο 

Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κιτιξής Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.  

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
0130Πολλαπλασιασμός των φυτών
0311Θαλάσσια αλιεία
0312Αλιεία γλυκών υδάτων
0321Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
0322Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
1083Επεξεργασία τσαγιού καί καφέ
1085Παραγωγή έτοιμων γευμάτων καί φαγητών
1101Απόσταξη, ανακαθαρίσμός καί ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
1102Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103Παραγωγή μηλίτη καί κρασιών από άλλα φρούτα
1104Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανταί ζύμωση
1105Ζυθοποιία
1310Προπαρασκευή καί νηματοποίηση υφαντικών ίνών
1320Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
1330Τελειοποίηση (φίνίρίσμα) υφαντουργίκών προϊόντων
1391Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων καί υφασμάτων πλέξης κροσέ
1392Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
1393Κατασκευή χαλιών καί κίλίμίών
1394Κατασκευή χοντρών καί λεπτών σχοινιών, σπάγγων καί διχτυών
1395Κατασκευή μη υφασμένων ειδών καί προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
1396Κατασκευή άλλων τεχνικών καί βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
1399Κατασκευή άλλων υφαντουργίκών προϊόντων π.δ.κ.α.
1411Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1412Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
1413Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
1414Κατασκευή εσωρούχων
1419Κατασκευή άλλων ενδυμάτων καί εξαρτημάτων ένδυσης
1420Κατασκευή γούνινων ειδών
1431Κατασκευή ειδών καλτσοποίίας απλής πλέξης καί πλέξης κροσέ
1439Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών καί ειδών πλέξης κροσέ
1511Κατεργασία καί δέψη δέρματος- κατεργασία καί βαφή γουναρικών
1512Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών καί παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποίίας καί σαγματοποίίας
1520Κατασκευή υποδημάτων
1712Κατασκευή χαρτιού καί χαρτονιού
1721Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού καί χαρτονιού καί εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί καί χαρτόνι
1723Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
1729Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί καί χαρτόνι
1811Εκτύπωση εφημερίδων
1812Αλλες εκτυπωτίκές δραστηριότητες
1813Υπηρεσίες προεκτύπωσης καί προεγγραφής μέσων
1814Βίβλίοδετίκές καί συναφείς δραστηριότητες
1820Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
3101Κατασκευή επίπλων για γραφεία καί καταστήματα
3102Κατασκευή επίπλων κουζίνας
3103Κατασκευή στρωμάτων
3109Κατασκευή άλλων επίπλων
3212Κατασκευή κοσμημάτων καί συναφών ειδών
3213Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης καί συναφών ειδών
3220Κατασκευή μουσικών οργάνων
3230Κατασκευή αθλητικών ειδών
3240Κατασκευή παίχνίδίών κάθε είδους
3313Επισκευή ηλεκτρονικού καί οπτικού εξοπλισμού
3314Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
4511Πώληση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
4519Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
4532Λιανικό εμπόριο μερών καί εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα
4540Πώληση, συντήρηση καί επισκευή μοτοσικλετών καί των μερών καί εξαρτημάτων τους
4615Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σίδηρίκών καί ειδών κιγκαλερίας
4616Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων καί δερμάτινων προϊόντων
4618Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών καί ηλεκτρονικών μηχανημάτων καί λοιπού εξοπλισμού ιατρικής καί θεραπευτικής χρήσης, 46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, 46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, 46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών καί οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων καί εργαλείων, 46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνίών καί απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού καί στίλβωτίκών, 46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων
4619Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
4622Χονδρικό εμπόριο λουλουδίών καί φυτών
4624Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών καί κατεργασμένου δέρματος
4634Χονδρικό εμπόριο ποτών
4637Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου καί μπαχαρικών
4639Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών καί καπνού
4641Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
4642Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων καί υποδημάτων
4643Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
4644Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης καί γυαλικών καί υλικών καθαρισμού
4645Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων καί καλλυντικών
4647Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών καί φωτιστικών
4648Χονδρικό εμπόριο ρολογιών καί κοσμημάτων
4649Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4651Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών καί λογισμικού
4652Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού καί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καί εξαρτημάτων
4664Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καί χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών καί πλεκτομηχανών
4665Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
4666Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών καί εξοπλισμού γραφείου
4669Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων καί εξοπλισμού
4676Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
4690Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο
4719Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 καί περίπτερα 47.19.10.02
4741Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών καί λογισμικού σε εξείδίκευμένα καταστήματα
4742Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4743Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου καί εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4751Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4752Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων καί τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4753Λιανικό εμπόριο χαλιών, κίλιμιών καί επενδύσεων δαπέδου καί τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
4754Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4759Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4761Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4762Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4763Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4764Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4765Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
4771Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4772Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4775Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντρών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19
4777Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4778Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.
4779Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
4782Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4789Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4931Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
4932Εκμετάλλευση ταξί
4939Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
5010Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
5030Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
5110Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
5222Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
5224Διακίνηση φορτίων
5229Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
5510Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
5610Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
5621Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
5630Δραστηριότητες παροχής ποτών
5811Έκδοση βιβλίων
5812Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
5813Έκδοση εφημερίδων
5814Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
5819Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
5911Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων
5913Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων
5914Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920Ηχογραφήσεις καί μουσικές εκδόσεις
6010Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού καί τηλεοπτικών εκπομπών
6391Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
6910Νομικές δραστηριότητες
7021Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων καί επικοινωνίας
7211Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
7219Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες καί τη μηχανική
7220Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές καί ανθρωπιστικές επιστήμες
7311Διαφημιστικά γραφεία
7312Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320Έρευνα αγοράς καί δημοσκοπήσεις
7410Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
7420Φωτογραφικές δραστηριότητες
7430Δραστηριότητες μετάφρασης καί δίερμηνείας
7490Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές καί τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
7711Ενοίκίαση καί εκμίσθωση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
7721Ενοίκίαση καί εκμίσθωση ειδών αναψυχής καί αθλητικών ειδών
7722Ενοίκίαση βιντεοκασετών καί δίσκων
7729Ενοίκίαση καί εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
7733Ενοίκίαση καί εκμίσθωση μηχανημάτων καί εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
7734Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
7735Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
7740Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας καί παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
7810Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού
7820Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού
7830Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες
7911Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξίδίών
7990Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων καί συναφείς δραστηριότητες
8030Δραστηριότητες έρευνας
8110Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια καί εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
8219Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων καί άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
8230Οργάνωση συνεδρίων καί εμπορικών εκθέσεων
8292Δραστηριότητες συσκευασίας
8299Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
8423Δικαιοσύνη καί δικαστικές δραστηριότητες
8510Προσχολίκή εκπαίδευση
8520Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
8531Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8532Τεχνική καί επαννελματι.κή δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541Μεταδευτεροβάθμία μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
8542Τριτοβάθμια εκπαίδευση
8551Αθλητική καί ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552Πολιτιστική εκπαίδευση
8553Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
8559Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
8560Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
8623Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
8810Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους καί άτομα με αναπηρία
8891Δραστηριότητες βρεφονηπιακών καί παιδικών σταθμών
9001Τέχνες του θεάματος
9002Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
9003Καλλιτεχνική δημιουργία
9004Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων καί συναφείς δραστηριότητες
9101Δραστηριότητες βιβλιοθηκών καί αρχειοφυλακείων
9102Δραστηριότητες μουσείων
9103Λειτουργία ιστορικών χώρων καί κτιρίων καί παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
9104Δραστηριότητες βοτανικών καί ζωολογικών κήπων καί φυσικών βιοτόπων
9200Τυχερά παιχνίδια καί στοιχήματα
9311Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής καί άλλων θεματικών πάρκων
9329Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης καί ψυχαγωγίας
9512Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
9521Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
9522Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης καί εξοπλισμού σπιτιού καί κήπου
9523Επιδιόρθωση υποδημάτων καί δερμάτινων ειδών
9524Επισκευή επίπλων καί ειδών οικιακής επίπλωσης
9525Επισκευή ρολογιών καί κοσμημάτων
9529Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής καί οικιακής χρήσης
9602Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων καί κέντρων αισθητικής
9604Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
461112Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδίών καί φυτών
461712Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
869013Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869018Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
46111902Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων καί διάφορων ακατέργαστων προβιών καί δερμάτων
46111926Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ίνών
46171124Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού καί καφέ
46171125Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
47767701Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων καί μπουμπουκίών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς καί ανθοδεσμών, στεφανίών καί παρόμοιων ειδών
47767711Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταρίών, βρύων καί λειχήνων, κατάλληλων για δίακοσμητίκή χρήση
47767712Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
52212901Υπηρεσίες οδηνού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
52212902Υπηρεσίες οδηνού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52212906Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
56292002Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
56292004Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56292005Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
94991601Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων καί σωματείων
94991602Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
96091902Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904Υπηρεσίες γευσίγνωσίας
96091905Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091912Υπηρεσίες ίερόδουλου
96091914Υπηρεσίες πορτιέρη καί παρκαδόρου
96091916Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσείς, κηδείες καί Άλλες εκδηλώσεις)
96091917Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος