Δωρεάν έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ σε συνεργασία με κλιμάκιο 
Ιατρών Πνευμονολόγων διοργανώνει (δωρεάν) ημέρα 
ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας 
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2353350000
(Άτομα άνω των 40 ετών
Ενεργοί ή πρώην καπνιστές )

Advertisements

Share this post

Unink tatoo

Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή