Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Δωρεάν έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ σε συνεργασία με κλιμάκιο 
Ιατρών Πνευμονολόγων διοργανώνει (δωρεάν) ημέρα 
ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας 
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2353350000
(Άτομα άνω των 40 ετών
Ενεργοί ή πρώην καπνιστές )

Share this post