Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Μαζί μπορούμε …

ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, για εργαζόμενους .

του ιδιωτικού τομέα στην Κατερίνη από το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.

Ξεκινάει στην Κατερίνη πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι: Βασικές δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων», διάρκειας 50 ωρών (30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως).
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο προσφέρει μια επισκόπηση των βασικών γνώσεων / δεξιοτήτων / στάσεων, που χρειάζεται να έχει ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων. Ποιές είναι οι πολιτικές και οι θεσμοί της δια βίου μάθησης; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων; Πως σχεδιάζουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Όλα τα παραπάνω εστιάζονται σε επίπεδο διδακτικής ενότητας και εδραιώνονται μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης μικροδιδασκαλίας.

 Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.gr/aitisi
 Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα http://bit.ly/2o3xoZW
ΕΣΠΑ – «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Share this post