Λόγω του ότι ο ΕΦΚΑ πραγματοποιεί διασταυρώσεις στοιχείων για την καταβολή του Δωρόσημου εκτιμάται ότι η 20η Δεκεμβρίου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία καταβολής του.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην πληρωμή του Δωροσήμου Χριστουγέννων 2019 με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού.

Να σημειωθεί ότι η καταβολή θα γίνει μόνο μέσω τραπεζών όπως εξάλλου έγινε και με το Δωρόσημο Αύγουστου, λόγω εφαρμογής του Π.Δ. 8/2019 (Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, τον Αύγουστο οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, έπρεπε να πάνε να τον δηλώσουν στα Τμήματα Μητρώου Υποκαταστημάτων Μισθωτών ΕΦΚΑ, προκειμένου να πληρωθούν στο επόμενο Δωρόσημο.