Από την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ σας ανακοινώνουμε ότι λόγω βλάβης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο…

περιοχής Τοπόλιανης θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Γέροντα -Τοπόλιανη,  έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία του .
Η βλάβη παρουσιάστηκε την Παρασκευή το απόγευμα

Παρακαλούμε τους δημότες να δείξουν κατανόηση έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα .

Από τη ΔΕΥΑΔΟΛ