Σήμερα και Αύριο στον Καπνικό Σταθμό οι”Δράσεις Νεολαίας Είμαστε ΟΛΟΙ ποιητές”Ενσυνείδητες Κοινωνίες Νέων”

Η άτυπη ομάδα νέων «Έλληνες Οδυσσείς» (https://www.facebook.com/Erasmus.Greek.Opportunities/)ετοιμάζουν δυο δράσεις νεολαίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σωματος Αλληλεγγύης στον Καπνικό σταθμό Κατερίνης αυτό το Σαββατοκύριακο:1/. “Είμαστε ΟΛΟΙ ποιητές”: για την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης προσφύγων μέσω της ποίησης. Θα γίνει στα αγγλικά κυρίως γιατί θα πάρουν μέρος και ορισμένοι πρόσφυγες. Σάββατο 19 Οκτωβρίου, ώρα 17.00-20.3 Event: https://www.facebook.com/events/400940593932626/ Αιτήσεις συμμετοχής: https://forms.gle/oErxdNfdxG5tKrPa72/.

“Ενσυνείδητες Κοινωνίες Νέων”: για την προώθηση της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness), της εσωτερικής γαλήνης, για την αντιμετώπιση του άγχους και για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπωνΚυριακή 20 Οκτωβρίου, ώρα 17.00-21.00Event: https://www.facebook.com/events/390679791846701/

Αιτήσεις συμμετοχής: https://forms.gle/jUeH66nTWrQTjSrWA

Σας περιμένουμε!