Οδηγίες για την εγγραφή παιδιών σε αναδοχή στα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας δίνει σχετική απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου.

Ειδικότερα ρυθμίζονται οι διαδικασίες καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα δημόσια νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020 -2021.

Για πρώτη φορά, η διαδικασία εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του της Δημόσιας Διοίκησης με ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υποβάλλει ο γονέας / κηδεμόνας των νηπίων – προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν.

Δεδομένου ότι την επιμέλεια ή την επιτροπεία των παιδιών που τοποθετούνται σε ανάδοχη οικογένεια την διατηρεί ο φυσικός γονέας ή ο επίτροπος δεν είναι εφικτή η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής των νηπίων /προνηπίων από τους αναδόχους γονείς τους καθώς η ηλεκτρονική υπηρεσία “Πρώτη Εγγραφή” σε διαλειτουργία με τα Πληροφοριακά συστήματά Μητρώο Πολιτών και myschool δεν μπορεί να εντοπίσει το ανήλικο παιδί σε αναδοχή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία σύμφωνα με την οποία την αίτηση την υποβάλλει αυτοπροσώπως στο νηπιαγωγείο ο ανάδοχος γονέας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στην συνέχεια ο διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Πρώτη Εγγραφή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, gov.gr και καταχωρεί την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας /κηδεμόνας.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλες οι μονάδες παιδικής προστασίας (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) να μεριμνήσουν για την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους αναδόχους γονείς προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή των ανηλίκων σε αναδοχή στο Νηπιαγωγείο.