Μικρότερες εισφορές θα ισχύσουν από το 2020 για όλους τους μη μισθωτούς που έχουν έως 5 έτη ασφάλισης, με «εκπτώσεις» που ξεπερνούν το 38% για τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες και το 28% για τους αγρότες.

Την έκπτωση παίρνουν πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι του πρ. ΟΑΕΕ –έμποροι, αυτοκινητιστές και μικροεπιχειρηματίες–, ενώ μέχρι σήμερα ισχύει κυρίως για τους νέους επιστήμονες του πρ. ΕΤΑΑ (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί). Έκπτωση θεσπίζεται και για τους νέους αγρότες.

Η ελάχιστη εισφορά για τους νέους επιχειρηματίες με έως μια 5ετία δραστηριότητας διαμορφώνεται στα 136 ευρώ, ενώ για τους νέους αγρότες στα 85 ευρώ.

Η «έκπτωση» ισχύει μόνο για τις εισφορές κύριας σύνταξης, ενώ όσοι είναι υπόχρεοι και για επικουρική και για εφάπαξ θα καταβάλλουν τις κανονικές εισφορές που προβλέπονται για όλους. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται πέντε ταχύτητες εισφορών για τους νέους επιχειρηματίες, επιστήμονες και αγρότες με δραστηριότητα έως 5 ετών:

  1. Ελεύθεροι επαγγελματίες που θα υπάγονταν στον πρ. ΟΑΕΕ: 136 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ και συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ)
  2. Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αρτοποιοι που θα υπάγονταν στον πρ. ΟΑΕΕ όπως επίσης δικηγόροι και συμβολαιογράφοι υπόλοιπης Ελλάδας πλην Αθηνών: 178 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥκαι ΟΑΕΔ) και επικουρική ΕΤΕΑΕΠ, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικουρική.
  3. Γιατροί, φαρμακοποιοί, υγειονομικοί που θα υπάγονταν στο πρ. ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ: 162 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ) και ΕΤΕΑΕΠ, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά για πρόνοια.
  4. Μηχανικοί και εργολήπτες που θα υπάγονταν στο πρ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι Αθηνών που θα υπάγονταν στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: 204 ευρώ το μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ) και ΕΤΕΑΕΠ, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικουρική και πρόνοια.
  5. Αγρότες που θα υπάγονταν στον πρ. ΟΓΑ : 85 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ και υγεία.

Οφειλές από 2017 και 2018

Προσοχή, όσοι τη διετία 2017 – 2018 ήταν νέοι επιστήμονες – δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, συμβολαιογράφοι, φαρμακοποιοί κ.α. – και οφείλουν τις εισφορές του 2017 και του 2018 ως αυτοαπασχολούμενοι κάτω της 5ετίας πρέπει να προσθέσουν στις ανωτέρω υποχρεώσεις και τα εξής ποσά:

  • Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αρτοποιοί του πρ. ΟΑΕΕ όπως επίσης δικηγόροι και συμβολαιογράφοι υπόλοιπης Ελλάδας πλην Αθηνών : 19,14 ευρώ το μήνα επιπλέον για οφειλές 2017 και 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2022. Γενικό σύνολο 196,14 ευρώ το μήνα για όσο παραμένουν εντός της πρώτης 5ετίας και 280,14 ευρώ το μήνα όταν περάσουν στην 6η και πλέον χρονιά δραστηριότητας.
  • Γιατροί, φαρμακοποιοί, υγειονομικοί του πρ. ΤΣΑΥ : 10,94 ευρώ το μήνα επιπλέον για οφειλές 2017 και 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2022. Γενικό σύνολο 172,94 ευρώ το μήνα για όσο παραμένουν εντός της πρώτης 5ετίας και 256,94 ευρώ το μήνα όταν περάσουν στην 6η και πλέον χρονιά δραστηριότητας.
  • Μηχανικοί και εργολήπτες του πρ. ΤΣΜΕΔΕ, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι Αθηνών του πρ. ΤΑΝ : 30,08 ευρώ το μήνα επιπλέον για οφειλές 2017 και 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2022. Γενικό σύνολο 233,08 ευρώ το μήνα για όσο παραμένουν εντός της πρώτης 5ετίας και 317,08 ευρώ τον μήνα όταν περάσουν στην 6η και πλέον χρονιά δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 144.288 μη μισθωτοί ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη ενώ 163.436 για εφάπαξ (πρόνοια). Κάποιοι είναι ασφαλισμένοι και στους δυο κλάδους. Συνολικά οι υπόχρεοι για επικουρική και εφάπαξ είναι σήμερα 216.085. 

https://www.ethnos.gr/