Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
  Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση  που συνδιοργανώνεται από την Ομάδα Επιστημόνων Κολινδρού, τον ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Νικόλαος Λούσης” Κολινδρού,

Tην Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κολινδρού.

 ΘΕΜΑ: «Διαχείριση ζιζανίων σε μεγάλες καλλιέργειες (χειμερινά σιτηρά, αραβόσιτος, βαμβάκι κ.α.)».

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

      Η εισήγηση περιλαμβάνει αρχικά, την εξοικείωση των παραγωγών με τα κυριότερα ζιζάνια των χειμερινών σιτηρών και εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση και την εκλεκτικότητα των εγκεκριμένων προς χρήση ζιζανιοκτόνων. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα ζιζάνια των χειμερινών σιτηρών της χώρας μας που ανέπτυξαν ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα αλλά και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Επιπρόσθετα, σχολιάζονται τα κριτήρια επιλογής των καταλληλότερων ζιζανιοκτόνων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εφαρμογή τους. Τέλος, θα συζητηθούν θέματα διαχείρισης ζιζανίων σε άλλες καλλιέργειες, καθώς και γενικότερα γεωργικά προβλήματα που χρήζουν επίλυσης.

                                                                                                                                                                           Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας