Εκδόθηκε η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το αιολικό πάρκο στην Μηλιά Πιερίας

Εκδόθηκε από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το αιολικό πάρκο
στην Μηλιά Πιερίας. Κύριο εργαλείο για την εναντίωση έναντι της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών είναι πλέον η εμπρόθεσμηκατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ στο ΣΤΕ.Έχουμε ενημερωθεί από το Δικηγόρο Θωμά Τσιουπλή ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του δικογράφου και απομένει να του γνωστοποιηθούντα πρόσωπα και οι φορείς που θα θέλουν να συνυπογράψουν την αίτηση και να υπογράψουν σχετικό πληρεξούσιο ενώπιον συμβολαιογράφου.Σημειώνουμε ότι οι προθεσμίες είναι ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ και για τον λόγο αυτόν όποιος θα θέλει να συμμετάσχει θα πρέπει να το γνωστοποιήσει ΑΜΕΣΑαποστέλλοντας τα στοιχεία του στο e-mail του Δικηγόρου   [email protected]Όσοι κατά καιρούς συντάχθηκαν μαζί μας στον δίκιο αγώνα μας, τώρα είναι η ώρα να το αποδείξουν έμπρακτα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ