Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                ΣΧΕΤ :    α. Το υπ΄αρθ . 20 άρθρο  καταστατικού  του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                               β. Το υπ΄αρθ.  34 άρθρο  καταστατικού  του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                               γ.  Απόφαση Πρακτικού ΔΣ  Νο 2/2020 του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                     Σας  γνωρίζουμε  ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η Ετήσια Τακτική Γενική    

             Συνέλευση των μελών του Ε.Ο.Σ. Κατερίνης εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το  

             οποίο μετά την συγκρότησή του σε σώμα στις 18 Φεβ 2020 ,σύμφωνα με το β

             σχετικό και μετά από καταμερισμό αρμοδιοτήτων,  έλαβε την παρακάτω μορφή:

Α/Α        ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 697 758 7345
 2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 4 ΤΑΜΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΩ 
 5 ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΖΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 
 6 ΕΦΟΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 7 ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
 8 ΜΕΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΜΕ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
 9 ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΩΛΟΥ 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                              Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

                   Τεκιρίδης Θεόδωρος                             Συμεωνίδης Γιώργος