Άνοιξαν οι δηλώσεις διαχείµασης στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ, µε βάση τις οποίες θα επιδοτηθούν οι µελισσοκόµοι στο πρόγραµµα του 2020 µε τα κονδύλια να είναι αυξηµένα

Κατ’ επάγγελµα µελισσοκόµοι, νέοι αγρότες αλλά και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καλούνται να δηλώσουν τον αριθµό κυψελών διαχείµασης που κατέχουν µέχρι τέλος του έτους, ώστε να µπορέσουν να συµµετάσχουν στο πρώτο έτος εφαρµογής των προγραµµάτων µελισσοκοµίας 2020-2022.

Όσοι δηλώσουν άνω των 20 κυψελών διαχείµασης, θα έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα 3.1 «Αντικατάσταση Κυψελών», ώστε να επιδοτηθούν για την αντικατάσταση του 10% των κατεχόµενων µελισσοσµηνών. Το ποσό που θα δοθεί µάλιστα για το 2020, αναµένεται να κυµανθεί κοντά στα 20 ευρώ ανά κυψέλη, καθώς ο προϋπολογισµός αυξήθηκε σε σχέση µε την περασµένη τριετία κατά 20% περίπου. Υπενθυµίζεται ότι για το 2019, το ποσό ανά κυψέλη ορίστηκε στα 18,34 ευρώ.

Οι κάτοχοι 110 κυψελών  και άνω (σύµφωνα µε την δήλωση διαχείµασης), µπορούν να κάνουν αίτηση για επιδότηση στο πρόγραµµα 3.1 «Στήριξη Νοµαδικής Μελισσοκοµίας», ώστε να αποζηµιωθούν για τις µετακινήσεις των µελισσοσµηνών τους. Η ενίσχυση αναµένεται να κυµανθεί µεταξύ 4,6-5,2 ευρώ ανά µελισσοσµήνος.

Για να επιδοτηθούν, οι κατ’ επάγγελµα µελισσοκόµοι θα πρέπει να έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής παραγωγής 5.000 ευρώ,, θεωρηµένο µελισσοκοµικό βιβλιάριο και πληρωµένες τις υποχρεώσεις τους στον ΟΓΑ.

Από την άλλη, οι αγρότες που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών των δύο προηγούµενων ηµερολογιακών ετών  από την καταληκτική ηµερονηµία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη δράση απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ακαθάριστης αξίας 5.000 ευρώ και άνω καταθέτοντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (απόφαση ένταξης νέων αγροτών).

Όσον αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι 110 κυψελών διαχείµασης, διευκρινίζεται πως είναι δικαιούχοι όταν έχουν θεωρηµένο µελισσοκοµικό βιβλιάριο και αποδεικτικό έγγραφο του είδους της σύνταξής τους.

πηγη