Σας ενημερώνουμε ότι τα Δικαστήρια στην Κατερίνη λειτουργούν μόνο για έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις. Πριν μεταβείτε στα Δικαστήρια επικοινωνήστε είτε με τους γραμματείς είτε με του Δικηγόρους σας.Οι γραμματείες θα λειτουργούν καθημερινά από τις 10:00 έως και τις 13:00 και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. “