Την Δευτέρα 24/02/2020, στις 18:30 στο Mediterranean Village Hotel στην Παραλία Κατερίνης

Θέμα: Η Ισορροπία Ορμονών στο Ακτινίδιο για Μεγάλες & Ποιοτικές Αποδόσεις