ΕΟΦ: Ανακαλείται ιατροτεχνολογικό προϊόν επειδή εντοπίστηκε ξένο σωματίδιο. 

Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των μοντέλων 8637-20 και 8637-40 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας AIMD Active implants, Εμφυτεύσιμες Αντλίες Έγχυσης Φαρμάκου SynchroMed II, λόγω της πιθανότητας παρουσίας ξένου σωματιδίου στο εσωτερικό του κινητήρα της αντλίας, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία μόνιμη παύση του.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η εταιρεία Medtronic Hellas S.A., ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τους συγκεκριμένους κωδικούς από την αγορά.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε ΕΔΩ την ανάκληση