Στρατιωτικός από την Καρυώτισσα Πέλλας διαγνώστηκε με οξεία λευχαιμία, και χρήζει άμεσης ανάγκης

αίματος και αιμοπεταλίων Α΄Θετικό.
Τα στοιχεία από όποια νοσοκομειακή μονάδα κι αν δώσετε:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, για το Στρατιωτικό νοσοκομείο 424 Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα των συγγενών του:
6943899332
2382041583
6987500937