Επιμελητήριο Πιερίας: Παράταση των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους για την ενίσχυσή τους από το πρόγραμμα «Διέξοδος», που αφορά στη χορήγηση μη επιστρεπτέας επιδότησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.