Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη χαρά τις 5 υψηλότερες επιδόσεις μαθητών μας, οι οποίοι ξεχώρισαν: 
   – στον Προσανατολισμό Σπουδών Υγείας με 18775 και 18675 μόρια,
– στον Προσανατολισμό Ανθρωπιστικών Σπουδών με 18150 και 18000 μόρια και
– στον Προσανατολισμό Θετικών Σπουδών με 17900 μόρια, ο οποίος σημειωτέον ότι πέτυχε το απόλυτο Άριστα στα Μαθηματικά και τη Φυσική, καθώς βαθμολογήθηκε με 100/100 και στα δύο μαθήματα.
Συγχαίρουμε όλους τους υποψήφιους μαθητές μας για τον αγώνα τους και τους ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στους νέους δρόμους που τους ανοίγονται.
 Ο Διευθυντής
Παναγιώτης Γ. Αλεκάκης