Α_ΑΟΜΑΔΑ_1ΟΜΑΔΑ_2
1
1ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
2ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
4ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
5ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
6ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
2
1ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
2ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
3Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
5Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
3
1ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
2ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
3ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
4ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
5ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
6ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
4
1ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
2ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
5ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
6ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
5
1Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
2ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
4ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
5ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
6
1ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
2ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
3ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
4ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
5ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
6Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
7
1ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
2ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
4ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
6ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
8
1ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
2ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
4ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
5ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
9
1ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
4ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
5Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
6Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10
1ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
2Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
4ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
6ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
11
1ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
5ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
12
1ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
4Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
5ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
6ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
1ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
2ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
3ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
4ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
5ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
6ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
14
1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
2Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
3ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
5Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
6ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15
1Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
2ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
3ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
5ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
16
1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
2ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
3Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
5ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
6ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
17
1ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
2ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
5ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
18
1Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
3ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
4ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
5ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
6ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
19
1Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
2ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
3ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
5ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
6ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
20
1ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
3ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
5ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
6ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑ.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
21
1ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΑ.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
3ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
4ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
5Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
6ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
22
1ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
3ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
4ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
5ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
6Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ