Σχολή Διαιτησίας

Καλούνται τα σωματεία να υποδείξουν ένα άτομο, τουλάχιστον, από το χώρο του ποδοσφαίρου

για την παρακολούθηση της σχολής διαιτησίας που θα λειτουργήσει, ώστε να ενισχυθεί η δύναμη των διαιτητών της Ένωσής μας και

να αναδειχτούν νέοι διαιτητές με ικανότητες και προοπτική εξέλιξης στον χώρο της διαιτησίας.