Κάνουμε γνωστό στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα του Ν. Πιερίας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας του τρέχοντος έτους 2019, τα εξής:

1. Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου του 2019.

2. Ενδεχόμενη συμφωνία για τη μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη.

3. Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης, τότε οφείλει να την πληρώσει με προσαύξηση 100%.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας στο τηλέφωνο 2351023238, στα σωματεία τους και στο Εργατικό μας Κέντρο στο τηλέφωνο 2351023888.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ