Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Μαζί μπορούμε …

Ερχονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε αγρότες, κτηνιάτρους, εμπόρους.

και εταιρείες για τα μεταφερόμενα ζώα – Προβλέπονται πρόστιμα

Περισσότεροι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι αλλά και αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες αγρότες κτηνιάτρους, εμπόρους και εταιρείες σχετικά με τα μεταφερόμενα ζώα, ζητούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, σε ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε με 411 ψήφους υπέρ, έναντι 43 κατά και 110 αποχών, τα μέλη του ΕΚ ανανέωσαν το αίτημα της ολομέλειας του 2012 για ισχυρή και ενιαία εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νόμου του 2005, σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων, ο οποίος επί του παρόντος δεν εφαρμόζεται πλήρως σε κάποια κράτη μέλη.

Ειδικότερα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν:

– Ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς και μεταφορά σφαγίων αντί ζώντων ζώων
– Καλύτερη εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών
– Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να εφαρμόσουν καλύτερα τους υπάρχοντες κανόνες σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων και να τιμωρήσουν όλους τους παραβάτες.

Επιπλέον, οι ίδιοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που αδυνατούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σωστά. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διώκουν τις παραβάσεις με αποτελεσματικές, εναρμονισμένες ποινές, συμπεριλαμβανομένων της κατάσχεσης οχημάτων και της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης του προσωπικού.

Αυστηρότεροι έλεγχοι και καλύτερα οχήματα μεταφοράς

Τα μέλη του ΕΚ θέλουν επίσης να αναπτυχθεί σύγχρονη τεχνολογία για τη βελτίωση της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων γεωγραφικής κατανομής για τον εντοπισμό της θέσης των ζώων και της διάρκειας των ταξιδιών τους, καθώς και της εγκατάστασης ενός βρόχου ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των σημείων αναχώρησης και άφιξης. Προωθούν επίσης μια νέα στρατηγική για την ευημερία των ζώων για την περίοδο 2020 – 2024 και έναν σαφή ορισμό του τι σημαίνει καταλληλόλητα για τις μεταφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚ καλεί τις εθνικές αρχές να:

– Πραγματοποιούν περισσότερους ελέγχους, τόσο αιφνιδιαστικά, όσο και με βάση εκτιμήσεις επικινδυνότητας.
– Ενημερώνουν τις αρχές όλων των χωρών κατά μήκος της οδού μεταφοράς εάν εντοπιστεί παραβίαση.
– Αναστείλουν ή να αποσύρουν την άδεια μεταφοράς των επαναλαμβανόμενων παραβατών.
– Επιβάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας σε μη συμμορφούμενα οχήματα και πλοία.
– Προσαρμόσουν τα λιμάνια στις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων και να βελτιώσουν τους ελέγχους πριν από τη φόρτωση.

Μείωση του χρόνου μεταφοράς και αντιμετώπιση των εξαγωγών

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η χρονική διάρκεια του ταξιδιού για τα ζώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Τα μέλη του ΕΚ υποστηρίζουν τις τοπικές, τις κινητές και τις εντός των ίδιων των μονάδων εγκαταστάσεις σφαγής και επεξεργασίας, τα μικρά κυκλώματα διανομής και τις απευθείας πωλήσεις. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να καθορίσει τους κατάλληλους χρόνους διαδρομής για κάθε είδος και να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων ζώων στη μεταφορά κρέατος, σφαγίων και υποπροϊόντων τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

«Όλοι οι φορείς στην αλυσίδα μεταφορών πρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, είτε πρόκειται για αγρότες, εμπόρους ζώων και κτηνιάτρους, είτε για εταιρείες μεταφορών. Πλέον έχουμε καταστήσει σαφές στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι πρέπει να πράξουν ανάλογα, εφαρμόζοντας σωστά τους υφιστάμενους κανόνες και εξετάζοντας νέα μέσα πολιτικής για την εφαρμογή νέας τεχνολογίας και την ελαχιστοποίηση των χρόνων μεταφοράς», δήλωσε ο εισηγητής Jorn Dohrmann.

https://www.dikaiologitika.gr

Share this post