Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Ερώτηση κρίσεως

Τώρα που ενδεχομένως ο Δημήτρης Δένης δε ασχοληθεί ενεργά με τις Περιφερειακές εκλογές που θα κατευθύνει τους γνωστούς, φίλους και συγγενείς του ; Ποιον ή ποιους θα τους ζητήσει να στηρίξουν;

Share this post