Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Θεσσαλονίκη, 24/07/2020

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Υποστελέχωση Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Κατερίνης»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πληροφορίες υπαλλήλων…  

των Υπηρεσιών του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Κατερίνης, παρατηρείται υποστελέχωση στις εν λόγω Υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά, διαπιστώνονται καθυστερήσεις σε μεταγραφές και καταχωρίσεις εγγραπτέων πράξεων (καταθέσεις συμβολαίων ή τίτλων με τους οποίους αποκτώνται ή μεταβάλλονται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, δικαστικών αποφάσεων, αγωγών), με συνέπεια την ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων (πολίτες, δικηγόροι). Σημειωτέον, ο φόρτος εργασίας των εν ενεργεία Υπαλλήλων, συν καιρώ, ολοένα και αυξάνεται, οπότε, υπαρχόντων των παραπάνω προβλημάτων, καταγράφονται δυσμενείς συνέπειες στη καθημερινές οικονομικές συναλλαγές της περιοχής αλλά και συρρίκνωση των δημοσίων εσόδων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
 Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να αυξηθεί το Υπηρεσιακό Δυναμικό των προαναφερόμενων Υπηρεσιών, ούτως ώστε να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν στην τοπική κοινωνία από την υποστελέχωσή τους, ως άνω;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος