Μια μεγάλη βραδιά με σπουδαίο στόχο και με την συμμετοχή μεγάλων καλλιτεχνών που βρίσκονται στο πλευρό μας για να πετύχουμε το στόχο αυτό !
Ο Στόχος Ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ποντίων στο Κορινό !!!