Με πρωτοβουλία του Συλλόγου, τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών και τη συνδρομή των καθηγητών διοργανώνεται και φέτος ο χορός του σχολείου μας.

Κύριος στόχος είναι η συνεύρεση γονέων και μαθητών, η γνωριμία μεταξύ μας και βέβαια η διασκέδαση μικρών και μεγάλων.