Νέο φορέα για τα χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων είναι έτοιμη να συστήσει η κυβέρνηση μέσα στο 2020. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύουν η εφημερίδα «Τα Νέα», ο υπό διαμόρφωση «Τειρεσίας» θα έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία για οφειλές σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, Εφορία και ΔΕΚΟ, ώστε να είναι εφικτό όποιος έχει έννομο συμφέρον να ελέγξει το χρηματοπιστωτικό προφίλ φυσικών ή νομικών προσώπων πριν συνδιαλλαγεί μαζί τους.

Οπως αναφέρεται σχετικά, ο νέος οργανισμός πιστοδοτικής και πιστοληπτικής αξιολόγησης θα τελεί υπό κρατική εποπτεία ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ εφ’ όρου ζωής θα συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες θα αξιολογούνται διαρκώς. Μάλιστα, τα προφίλ των συναλλασσομένων, ως προς την αξιολόγησή τους, θα βαθμολογούνται από το 1 έως το 10.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το ότι, εκτός από τη συγκέντρωση στοιχείων για οφειλές, ο νέος φορέας θα επιχειρεί προβλέψεις και εκτιμήσεις για τη δυνατότητα αποπληρωμής τους, ενώ θα παρέχει διευκολύνσεις σε όσους θα κρίνονται ικανοί αλλά και φερέγγυοι. 

Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η μείωση των στρατηγικά κακοπληρωτών, ώστε να βοηθηθεί η ελληνική οικονομία και να αναθεωρηθεί επί τα βελτίω το συναλλακτικό ήθος. Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως τo έλλειμμα πληροφόρησης μέχρι τώρα είχε επιπτώσεις στην αποτίμηση των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων και αποτελεί κώλυμα για την αντιμετώπιση των χρεών του ιδιωτικού τομέα.