Από το δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός για την προσφορά σε είδη πρώτης ανάγκης.