Το Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου
εύχεται το 2020
να αποτελέσει εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου
με ηθική και πνευματική ανάταση

Για το Δ.Σ. της Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ