Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Πιερίας,

εύχεται στα μέλη του και σε όλους του συνταξιούχους του Νομού μας,

Καλά Χριστούγεννα,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας

Κουτσής Δημήτριος         Τσαλός Αθανάσιος