Μέτα από μια φανταστική ήμερα διπλά στο κύμα η Θεσσαλονίκεις Επιστρέφουν με τα Χίλια Βάσανα στην Πόλη ,Η Απόλαυση της Θάλασσας Μετατράπηκε σε Υπομονή της Ασφάλτου .