email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

ΕΦΚΑ: Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκια» για απλήρωτες εισφορές

διαφήμιση

ΕΦΚΑ: Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκια» για απλήρωτες εισφορές

Σε περισσότερες από 12 δόσεις θα ξεκινήσουν να αποπληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των περιστασιακά απασχολούμενων για τα έτη 2020-2021 χιλιάδες επιχειρήσεις από το τέλος Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το λογισμικό για τις εισφορές των 15.000 περιστασιακά εργαζομένων που τα προηγούμενα χρόνια αμείβονταν μέσω παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών, των γνωστών με την ονομασία «τίτλων κτήσης», βρίσκεται στη διάθεση του e-ΕΦΚΑ. Η διοίκηση του Οργανισμού περιμένει ενημέρωση από τη διεύθυνση εισφορών για το πότε θα ξεκινήσει η εκκαθάριση.
Ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες δοκιμές από την ανάδοχο εταιρεία με στόχο να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμβριο και να εκδοθούν τα πρώτα παραστατικά.

Πρόκειται για εισφορές οι οποίες θα αναζητηθούν από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν περιστασιακά κάποιον και τον αντάμειψαν με το συγκεκριμένο παραστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον e-ΕΦΚΑ, η αποπληρωμή των παρελθόντων ετών θα γίνει σε αρκετές δόσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν και τις 12.

Μετά τον υπολογισμό για τα έτη 2020-2021, θα πρέπει να ξεκινήσει η έκδοση των παραστατικών για την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και των τουλάχιστον 9 μηνών του 2022. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση και των εισφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι 155 ευρώ τον μήνα, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 55 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, δηλαδή, η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ τον μήνα.

Η ρύθμιση για επιβολή της χαμηλότερης δυνατής εισφοράς στοχεύει στον περιορισμό της υπέρμετρης παρακράτησης εισφορών από ΠΠΥ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει πρόσωπα με παραστατικά χαμηλής αξίας να δημιουργήσουν χρόνο ασφάλισης. Ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει αμοιβές μέσω των ΠΠΥ έως 10.000 ευρώ μεικτά ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά», το οποίο ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2021, αλλά το σχετικό λογισμικό δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Οι επιχειρήσεις που απασχόλησαν εργαζόμενους περιστασιακά με ΠΠΥ θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά τις εισφορές για τα έτη 2020 και 2021, καθώς η εφαρμογή της διάταξης εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια, από το νόμο Βρούτση. Σύμφωνα με τη διάταξη, το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) καθορίζεται για την κύρια σύνταξη στα 13,33% και για υγειονομική περίθαλψη στο 6,95%.

Με την έναρξη καταβολής εισφορών και για όσους αμείβονται με ΠΠΥ θα επέλθει ισορροπία στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως αναφέρουν νομικοί ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, επισημαίνοντας ότι οι τίτλοι κτήσης έκρυβαν στις περισσότερες των περιπτώσεων υποκρυπτόμενη σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας.

Μάλιστααποτελεί ισχυρή πεποίθηση στις τάξεις των λογιστών και των εργατολόγων ότι οι αμοιβές για παροχή εργασίας μέσω ΠΠΥ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2020 είχαν υποκαταστήσει τα δελτία παροχής υπηρεσιών (που έτσι και αλλιώς βαρύνονταν με εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος) ειδικά στις περιπτώσεις της ευκαιριακής απασχόλησης.

Τι ισχύει για όσους αμείβονται με ΠΠΥ

-Ο χρόνος ασφάλισης για τους εν λόγω απασχολούμενους -επαγγελματίες προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές και προβλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται. Σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νομοθεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης από ΠΠΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά έτος.

-Η χρήση των Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει για προφανείς μισθωτές υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος παρέχει εξαρτημένη εργασία σε μαγαζί λιανικής, οφείλει να ασφαλιστεί ως μισθωτός με βάση τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και όχι με τίτλο κτήσης, για την απασχόλησή του αυτή.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ανοικτό δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) δεν μπορούν να έχουν εισόδημα μέσω Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

– To ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς είναι ίσο με την πρώτη μηνιαία ασφαλιστική κατηγορία των μη-μισθωτών, δηλαδή ίσο με 155 ευρώ για κύρια ασφάλισης και 55 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη ανά ΠΠΥ.

Για παράδειγμα, έστω φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, το οποίο αμείβεται με το συμφωνηθέν ποσό των 200 ευρώ. Στο ποσό αυτό θα διενεργηθεί παρακράτηση για ασφαλιστικές εισφορές ποσού ίσο με 40,56 ευρώ (200 ευρώ x 20,28%). Εάν για την αμοιβή συμφωνηθεί ένα ποσό της τάξης των 1.200 ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές θα περιοριστούν στο ποσό των 210 ευρώ (155 + 55 ευρώ) καθώς δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ανωτέρω τιθέμενα όρια.

-Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, υπέρ των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ. για τα κάτωθι:

• Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.
• Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
• Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

Ειδήσεις σε ετικέτες

Η ειδική συνεδρίαση Δ.Κατερίνης μετατράπηκε σε απολογία Κουκοδήμου

Σχετικά άρθρα

Διάφορα
PC – SERVICE Μαχρέμης

PC – SERVICE Πωλήσεις – Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Laptop Περιφερειακά