Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων «Μίκης Θεοδωράκης» προσκαλεί νέους μουσικούς ορχήστρας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις σχετικές ακροάσεις για την επιλογή των μελών της και αφορούν:

•Ξύλινα & Χάλκινα Πνευστά
•Κρουστά
•Έγχορδα

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο e-mail της ορχήστρας: [email protected]

Συγκεκριμένα, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ( Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, Όργανο εκτέλεσης, Επίπεδο εκτελεστή ).

β) Ένα σύντομο βιογραφικό

Τα κομμάτια των ακροάσεων θα αποσταλούν στον κάθε ενδιαφερόμενο που θα κάνει αίτηση στο e-mail του σε μορφή PDF εντός 3 ημερών.

Περίοδος ακροάσεων: 1 – 15 Δεκεμβρίου.
Πληροφορίες: [email protected]
Τηλέφωνο: 6978176908