Η εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α.Ε (ηλεκτρολογικό υλικό – φωτισμός), μεγάλος χορηγός φέτος του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου.
Μας στηρίζει η τοπική αγορά και εμείς με την σειρά μας στηρίζουμε τον τόπο μας, 60 χρόνια τώρα!
www.anastasiadi.gr