Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
  Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση  που συνδιοργανώνεται από την Ομάδα Επιστημόνων Κολινδρού, το ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Νικόλαος Λούσης” Κολινδρού: 

Tην Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα του Α’ Δημοτικού Σχολείου Κολινδρού:

 ΘΕΜΑ: « Η ιστορία του Κολινδρού μέσα από τα 
            Φύλλα Εφημερίδων της Κυβερνήσεως
          (Φ.Ε.Κ.)».

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ιωάννης Παπαλαζάρου, εκπαιδευ- 

            τικός, ιστορικός και συγγραφέας.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιστορική επισκόπηση της πορείας του Κολινδρού μέσα από την έρευνα των παλαιών Εφημερίδων της Κυβερ- νήσεως (Φ.Ε.Κ.), όπου παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί στην ιστο- ρία του, όπως, μεταξύ άλλων, η εξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,              η καθιέρωση της καλλιέργειας καπνού στη περιοχή το 1915, η ανασύ- σταση του Ημιγυμνασίου το 1918, η ίδρυση Τηλεγραφείου (Τ.Τ.Τ.) το 1922, η σύσταση Εμποροπανήγυρης το 1928, η εγκατάσταση Εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος το 1929, η ίδρυση Λαϊκής Αγοράς                     το 1930, η Υποδιοίκηση Χωροφυλακής  από το 1943 κ. ά.

                                               Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας