Ο προγραμματισμός για τον καθαρισμό των ρεμάτων, καναλιών και αποστραγγιστικών δικτύων της Π.Ε. Πιερίας που συνεχίζεται και η άμεση παρέμβαση σε επικίνδυνα σημεία που προέκυψαν από την έντονη βροχόπτωση είχαν σαν αποτέλεσμα την  κανονική ροή των υδάτων και την αντιμετώπιση  ορισμένων  πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή ευρύτερα  της τάφρου Μαλαθριάς και Έλους Βαρικού.