Θέσεις Νοσηλευτών σε Πιερία Θεσσαλονίκη Δράμα και Κοζάνη

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης – Ε.Ψ.Υ.Κ.Α προκηρύσσει θέσεις Νοσηλευτών για τις ανάγκες του Φορέα στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργεί στους παρακάτω νομούς:

  1. Μονάδες Ψυχικής Υγείας Νομού Θεσσαλονίκης
  2. Μονάδες Ψυχικής Υγείας Νομού Πιερίας
  3. Μονάδες Ψυχικής Υγείας Νομού Δράμας
  4. Μονάδες Ψυχικής Υγείας Νομού Κοζάνης

Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου (διάρκειας 5 μηνών) πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής (Πτυχίο ΑΤΕΙ ή Πτυχίο σχολής διετούς φοίτησης Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ή Ι.Ε.Κ ή ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή.

Αποστολή βιογραφικών, αντίγραφο πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος στο [email protected] έως και τις 06-11-2020 με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ζαγκώτη Ισμήνη τις εργάσιμες ημέρες από 09.00′ – 15.00′ στο τηλ. 2310 511207, 2310 511431.

πηγη