του Παντελή Τσιακίρη

Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 33057/29-5-2020-το οποίο υπογράφει ο Υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος-και με την παρ. 9 του άρθρου 37 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), που κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11281190.pdf  , δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να απαλλάξουν, από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις  επιχειρήσεις που διέκοψαν  τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Ο Δήμος Αθηναίων μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις https://eservices.cityofathens.gr/login , δίνει ήδη τη δυνατότητα στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη για όσο διάστημα διαρκούσε η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του COVID-19. Η ηλεκτρονική αυτή αίτηση αναπτύχθηκε μετά την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που προβλέπει σειρά ευνοϊκών μέτρων για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που επλήγησαν και εξυπηρετεί ήδη άνω των 100.000 επαγγελματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός ορίων του Δήμου Αθηναίων.

 Αντίστοιχα οικονομικά μέτρα, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, εγκρίθηκαν για επιχειρήσεις και πολίτες και συγκεκριμένα: «Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός Κοιμητηρίων.

Επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί…Αναλυτικότερα, για όσο χρονικό διάστημα διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού, ισχύουν τα κάτωθι:

* Απαλλαγή καταβολής των ανταποδοτικών δημοτικών τελών για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος των επιχειρήσεων

* Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

* Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%

* Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων 0,5% και κέντρων διασκέδασης 5%

* Απαλλαγή καταβολής ενοικίου για τα δημοτικά ακίνητα όπου στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου». https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/259666.html

Ερωτώνται οι Δήμαρχοι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Π.Ε. Πιερίας εάν:

1) Προτίθενται να συγκληθούν τα Δημοτικά Συμβούλια της Π.Ε. Πιερίας , να αποφασίσουν και να προβούν σε ενέργειες όπως απαλλάξουν από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις  επιχειρήσεις της Πιερίας, που διέκοψαν  τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων αναστολής των επιχειρήσεων,  βάσει του εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών;

 2) Διατίθενται να συμψηφίσουν με τα τέλη του επόμενου χρονικού διαστήματος σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά για Δημοτικά τέλη εντός του διαστήματος απαλλαγής;

Πολιτευτής Ελ. Λύσης Πιερίας

Παντελεήμων Τσιακίρης