Θωμάς Αναστασιάδης άτομα με αναπηρία

Ο Πρόεδρος κ. Νταντάμης, δεσμεύθηκε να συζητήσουμε και να απαντηθούν τα ζητήματα που έθεσα, στο επόμενο συμβούλιο. Φυσικά θα ενημερώσω για την πορεία των θεμάτων. Αναλυτικά το κείμενο:

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ζωής
Κοιν: Δήμαρχο, Αρμόδιους Αντιδημάρχους

Θέμα: Ερωτήματα από συμπολίτες μας με αναπηρία.

Θέτω υπ’ όψιν σας ερωτήματα και αιτήσεις συμπολιτών μας με αναπηρία, στις οποίες ζητώ την απάντησή σας για τις προθέσεις που έχει ο Δήμος μας σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα:

1) Ένα άτομο με αναπηρία δεν έχει προσβάσιμο μέσο μεταφοράς για να κινηθεί εκτός πόλης. Στα ΚΤΕΛ δεν υπάρχει ειδικό όχημα, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να μην μπορούν να κινηθούν εκτός Κατερίνης, εάν δεν έχουν κάποιο δικό τους μέσο μεταφοράς.
 Τι προτιθέμεθα να κάνουμε;
2) Συμπολίτες μας με αναπηρία ζητούν ένα όχημα που να ανήκει στον Δήμο και να μπορούν να κάνουν χρήση, με συγκεκριμένη διαδικασία και κανόνες, να μπορούν να μετακινηθούν εντός πόλης για να πάνε σε κάποιον γιατρό, νοσοκομείο, δουλειά, εκπαίδευση κτλ.
Υπάρχει τέτοια πρόθεση ή σχεδιασμός από τον Δήμο μας;
3) Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης όλων των δημοτών, προτείνουμε την δημιουργία εθελοντικής ομάδας για άτομα με αναπηρία. Με κάθε σύννομη ενέργεια, εθελοντές θα μπορούν να συνοδεύουν τα άτομα αυτά, διευκολύνοντας έτσι και τους οικείους τους που για χρόνια επωμίζονται αυτή τη διαδικασία.
Υπάρχει τέτοια πρόθεση από τον Δήμο μας; Τι ενέργειες μπορούν να γίνουν;
4) Υπάρχουν ράμπες σε κάποια πεζοδρόμια που χρήζουν άμεσης επισκευής. Έχουν καταγραφεί; Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο αποκατάστασής τους; Σε ποια υπηρεσία μπορούν τα άτομα με αναπηρία να δηλώνουν τα προβλήματα σε τέτοιες ράμπες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αποκατάσταση;
5) Υπάρχει σχεδιασμός για τοποθέτηση επιπλέον συστημάτων πρόσβασης στις παραλίες για το επόμενο καλοκαίρι (2020) και αν ναι, πού και πόσες;

Θωμάς Αναστασιάδης Κατερίνη, 9/10/2019
Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ