Από την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να δηµοσιευθεί η 3η πρόσκληση ενδιαφέροντος για αιτήσεις αγροτών στο Μέτρο 10.1.8 «Κοµφούζιο» που επιδοτεί την εγκατάσταση φεροµονικών παγίδων και ατµιστήρων σε διάφορες καλλιέργειες για την αντιµετώπιση των λεπιδόπτερων.

Το υπουργείο περιµένει να τελειώσουν στις 15 Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε, όπως έχει ανακοινώσει, ώστε να ανοίξει το πληροφοριακό σύστηµα και να πραγµατοποιηθούν οι αιτήσεις στο «Κοµφούζιο», οι οποίες θα βασιστούν στα στοιχεία καλλιέργεια που έχουν δηλώσει φέτος οι ενδιαφερόµενοι. Να σηµειωθεί εδώ πως θα είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση οι δαπάνες που έχουν ήδη γίνει για τις σχετικές τοποθετήσεις παγίδων και ατµιστήρων φέτος πριν την πρόσκληση.

Επιλέξιµες στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης είναι οι καλλιέργειες ροδακινιάς νεκταρινιάς, βερικοκιάς, µηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς και για πρώτη φορά οι καλλιέργειες δαµασκηνιάς και αµπέλου (οινοποιήσιµο, επιτραπέζιο και σταφίδα).

Ύψος ενίσχυσης

Tο ύψος ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου ορίζεται ως εξής:

– στα 38,7 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρµογής,

– για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, στα 54,2 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρµογής και στα 62,7 ανά στρέµµα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρµογής,

– για τις καλλιέργειες της µηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς, στα 54 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής και στα 70,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρµογής,

– για την καλλιέργεια της δαµασκηνιάς, στα 35,63 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρµογής και στα 42,63 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρµογής

– για το οινοποιήσιµο αµπέλι, το επιτραπέζιο αµπέλι και τη σταφίδα στα 49,08 ευρώ ανά στρέµµα για τα πρώτα τρία έτη εφαρµογής και στα 56,35 ευρώ ανά στρέµµα ετη εφαρµογής.