Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Κατεπείγων Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δίου Ολύμπου 24-4-19.

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 24.04.2019, ημέρα Τετάρτη, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι στις 26 Απριλίου 2019 ξεκινά η εκλογική απαγόρευση λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια σύμφωνα με παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει….

3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

4.Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).

Ο Καθορισμός αρδευτικής περιόδου πέρασε στο Δ.Σ….

η πρόσληψη προσωπικού για 2 μήνες δεν πέρασε ..??? Αποτέλεσμα δεν θα γίνουν 2 μήνες
προσλήψεις ..

Share this post