Καυσόξυλα : Οξιά – Δρύς – Πουρνάρι – Κουμαριά – Καστανιά.

Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848