Κλειστά παραμένουν εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο στην Γανόχωρα, το οποίο ανέστειλε την λειτουργία της Δ’ και ΣΤ’ τάξης μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του τμήματος Β1 καθώς και τα 2 ολοήμερα τμήματα μέχρι και την 1η Οκτωβρίου και τέλος το 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης το οποίο ανέστειλε μόνο τη λειτουργία του τμήματος Α3 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου.