Αναστολή εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης

Στην αναστολή των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας προχώρησε, έστω και με καθυστέρηση, το υπουργείο Μεταφορών στο πλαίσιο δέσμης μέτρων που περιλαμβάνουν την παράταση της ισχύος των διπλωμάτων που λήγουν αυτήν την περίοδο αλλά και των δελτίων τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ που επίσης πλησιάζουν στη λήξη τους για επανέλεγχο με την ταυτόχρονη αναστολή ελέγχων.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στις Περιφέρειες και ενώ, στην Περιφέρεια Αττικής οι εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος έχει ήδη διακοπεί, σε πολλές άλλες, όπως της δυτικής Ελλάδας, οι δοκιμασίες προσόντων δεν είχαν ανασταλεί.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή με αποδέκτες το σύνολο των Περιφερειών, ορίζεται ότι αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου, η διενέργεια των:

– θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟προσόντων υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

– µαθηµάτων θεωρητικής και ̟πρακτικής εκ̟παίδευσης υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

– θεωρητικών και ̟πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Πιστο̟ποιητικού Ε̟παγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

– µαθηµάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και ̟περιοδική κατάρτιση Π.Ε.Ι.που διεξάγονται σε Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση λόγω της εξαιρετικά ε̟πείγουσας και α̟πρόβλε̟πτης ανάγκης για την αντιµετώ̟πιση των αρνητικών συνε̟πειών λόγω της εµφάνισης του COVID-19, στόχος είναι η αποσυμφόρηση των Υ̟πηρεσιών Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών α̟πό ̟την προσέλευση κοινού και η αρωγή τους ̟προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ε̟πείγοντα αιτήµατα ̟πολιτών, δεδοµένων και των δυσχερειών στη λειτουργία τους ̟που έχει ̟προκαλέσει η εµφάνιση του κορονοϊού.

Παράλληλα προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατόχων αδειών οδήγησης και κυρίως όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Παράταση των διπλωμάτων που λήγουν

Το υπουργείο προχώρησε και στην παράταση έως τις 30 Απριλίου της ισχύος των αδειών οδήγησης, οι οποίες λήγουν εντός του Μαρτίου και του Απριλίου, μέτρο από το οποίο εξαιρούνται μόνο οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Παρταση και των δελτίων ΚΤΕΟ

Με άλλη απόφαση του υπουργού, παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε) όλων των αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30η Απριλίου του 2020, ενώ αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το υπουργείο καλεί όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού, από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και την Πέμπτη 30-4-2020.

Την αναστολή της λειτουργίας όλων των ΚΤΕΟ λόγων της εξάπλωσης του κορονοϊού ζητάει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος ΙΚΤΕΟ.

Όπως επισημαίνει, ο κορονοϊός θέτει ζήτημα απειλής των υπέρτατων αγαθών της ζωής και της υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εξάπλωση του κορονοϊού Covid 19 θέτει ζήτημα απειλής των υπέρτατων αγαθών της ζωής και της υγείας. Όπως σε όλα τα σημεία συνάθροισης κοινού, έτσι και στα ΚΤΕΟ υπάρχει υψηλότατος κίνδυνος μετάδοσης με όλες τις εξ αυτού του λόγου συνέπειες.

Η πρόσφατη παράταση της ισχύος των Δελτίων Ελέγχου έως την 30/4/2020 αδιαμφισβήτητα εντάσσει τις επιχειρήσεις των ΚΤΕΟ στις πληγείσες, αφού ανακόπτει την προγραμματισμένη πελατειακή ροή που διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους.

Ωστόσο, ατυχώς δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον άνω υπαρκτό κίνδυνο που απειλεί την υγεία και τη ζωή μας, αφού από τη μία στερεί από τα ΚΤΕΟ το αντικείμενο δράσης τους, αλλά από την άλλη δεν προβλέπει ρητά και πανηγυρικά την αναστολή λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να παραμένει ολοζώντανη η άνω κρίσιμη απειλή και η πραγμάτωση αυτής ή μη να εξαρτάται από την αυθαίρετη αντίληψη και την ανέλεγκτη κρίση του καθενός».