Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συνδεδεμένη στήριξη για το έτος 2019, η οποία αφορά το ζωικό κεφάλαιο χωρίς γη στους κτηνοτρόφους βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (πρώην ειδικά δικαιώματα) αναμένεται να έχει πιστωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου, αντί για χθες το απόγευμα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση την υπουργική απόφαση το ποσό της ενίσχυσης έτους 2019 για το Μέτρο 1 (βοοειδή) έχει καθοριστεί στα 240,52 ευρώ ανά ΜΜΖ (Μονάδα Μεγάλου Ζώου) και αφορά 11.473 δικαιούχους και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,70 ευρώ ανά ζώο που αφορά 11.488 δικαιούχους.