email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Μήνυμα Χριστουγέννων 2023 του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος Γεωργίου

διαφήμιση

Σκύβουμε μέ δέος καί μέε ὐλάβεια στή φάτνη, ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἐπιθυμοῦμε νά προσκυνήσουμε τόν Λυτρωτή τῆς Οἰκουμένης, συνεπαρμένοι ἀπό τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί τῆς ἄπειρης ἀγάπης. Γονατίζουμε στήν πρόχειρη στέγη τῶν ἀλόγων ζώων, πού ἔγινε

· τόπος τῆς φανέρωσης τῆς «καινῆς κτίσεως»,
· τόπος συνάντησης τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο,
· τόπος ὅπου ὁ Θεός σαρκώθηκε καί ὁ ἄνθρωπος θεώθηκε καί λυτρώθηκε.

Ἡ προσέγγιση καί τό προσκύνημα στή Φάτνη τῆς Βηθλεέμ δέν θά πρέπει νάἀποτελεῖ μιά συμβατική ἤ ἐθιμοτυπική πράξη.

Ἡ φάτνη, πού δέχτηκε καί φιλοξένησε τό θεϊκό Βρέφος, ἔχει μιά ἀφάνταστη καθαρότητα καί μοναδικότητα. Κρύβει ἕνα ἀσύλληπτο κι ἀνερμήνευτο μυστήριο.

Τό βρέφος πού περιβλήθηκε τά φτωχά σπάργανα καί ἀναπαύτηκε πλάι στά ἄλογα ζῶα, εἶναι

· ὁ ὑπερούσιος Λόγος,

· ἡ ἄπειρηἉγιότητα,

· ἡ ἀπρόσιτη Θεότητα, ἑνωμένημέτήνἀνθρωπότητα,

· ὁ νέος Ἀδάμ,

· τό πρόσωπο τῆςἀναφορᾶςκαίτῆςἕμπνευσής μας.

Ἡ φάτνη ἀποτελεῖ γιά ὅλη τήν οἰκουμένη τήν ἀνεξάντλητη δεξαμενή τῆςἀγάπης καί τῶν ποικίλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. Τήν πύλη τή «μετάγουσα» ἀπότό σκότος τῶν ἀδυναμιῶν καί τῶν παθῶν μας στό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ὥρα τοῦ «τέλους» γιά τόν παλαιό κόσμο καί ἡ ὥρα τῆς «ἐκκίνησης» γιά τή ζωή τῆς ἀλήθειας καί τῆς κοινωνίας μέ τόν ὑπερούσιο Θεό.

Ἡ φάτνη μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τήν ταραχή τοῦ κόσμου καί μᾶς βάζει στήν ἀτμόσφαιρατῆς γαλήνης, τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ δέν ἠχοῦν ἀπειλές καί ταραχές. Δέν διαπλέκονται συμφέροντα. Δεν μεθοδεύεται ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπινου μόχθου καί τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Τό ἀγγελικό μήνυμα σαλπίζει στήν ἀνθρωπότητα τήν εἰρήνη. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Τό μεγάλο αὐτό δῶρο, τή θεμελίωση τῆς εἰρήνης στίς ταραγμένες ἀνθρώπινες ψυχές καί κοινωνίες μας, τό προσφέρει ὁ σαρκωμένος Θεός σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.

Ὁ Γεννηθείς Χριστός

· Ταπεινώθηκε, λαμβάνοντας μορφή δούλου.

· Ἀπόθεσε ὅλο τό θεϊκό μεγαλεῖο Του.

· Ἦλθε κοντά μας.

· Στάθηκε πλάι μας.

· Ἄνοιξε διάλογο μαζί μας.

· Χρησιμοποίησε σχήματα καί εἰκόνεςἀπό τίς καθημερινές μας ἐμπειρίες.

· Δέχτηκε νά μπεῖ στόν ρυθμό τῶν δικῶν μας συνηθειῶν, στήν ὁδοιπορία, στήν περιπέτεια, στόν διωγμό, στόν θάνατο.

· «Πτώχευσε» Ἐκεῖνος, γιά νά πλουτίσει ὅλους ἐμᾶς, μέ τά ἀνεξάντλητα πλούτη τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας καί τῆς θεϊκῆς ἀγάπης.

Ἡ Φάτνη μᾶς φέρνει κοντά στό Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Γέννηση τοῦ Θείου Βρέφους ἐγκαινιάζει μιά νέα σχέση μέ τόν Πλάστη, τόν Λυτρωτή μας. Μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά καταλάβουμε τό μέγεθος τῆς ταπείνωσης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Χριστοῦ.

Εὐλογημένα Χριστούνγεννα!

Εὐτυχές τό Νέον Ἔτος!

† Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης &Πλαταμῶνος

Ειδήσεις σε ετικέτες

Τα αδέσποτα της Κατερίνης απέκτησαν και ενημερωτική …Ιστοσελίδα!
Σύγχρονο λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ παρέδωσε ο Δήμαρχος Κατερίνης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Σχετικά άρθρα