Με την συμμετοχή του διευθυντή, των καθηγητών και μαθητών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τετραήμερη επιμόρφωση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στην χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή στο τέταρτο Λύκειο Κατερίνης.